Wie zijn we

De website, www.gastouderopvangukkepuk.nl (ook te bereiken via: gastouderopvangelsloo.nl en gastouderelsloo.nl), wordt beheerd en onderhouden door Gastouderopvang Ukkepuk. In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe de gastouderopvang omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Er wordt onder andere beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

De gastouderopvang is gevestigd op de Van Oldenbarneveldtstraat 28, 6181 BD te Elsloo. Ingeschreven onder nummer 66607752 bij de Kamer van Koophandel (KvK) en 939827311 bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Voor vragen of opmerking met betrekking tot het privacybeleid van Gastouderopvang Ukkepuk kunt u per e-mail contact opnemen: info@gastouderopvangukkepuk.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens geschiedt door de gastouderopvang voor de volgende doelen:

Diensten

Het is mogelijk om via de website te informeren naar de diensten van de gastouderopvang middels het contactformulier. Indien u hiervan gebruik maakt, worden persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn.

Derden

De gastouderopvang kan uw persoonsgegevens doorgeven aan het gastouderbureau waar u de uiteindelijke overeenkomst mee zult afsluiten. Dit is noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn.

Cookies

Gastouderopvangukkepuk.nl maakt gebruik van cookies, te weten:
*Functionele cookies: Slaan geen persoonlijke gegevens op en worden gebruikt voor de functionaliteit van deze site. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
*Statistische cookies: Google analytics. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische data.
*Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies die persoonlijke gegevens opslaan t.b.v. marketingdoeleinden.

Bewaartermijn

Gastouderopvang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om u van dienst te kunnen zijn.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de gastouderopvang worden verwerkt door verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de gastouderopvang en mogen géén eigen verwerking(en) uitvoeren op de persoonsgegevens.
Indien u de dienst van de gastouder afneemt worden uw gegevens gedeeld met de accountant van de gastouder (Ton Franken Consultancy te Brunssum).
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden wel aan anderen verstrekt indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw rechten

*Inzage: U kunt gastouder vragen welke persoonsgegevens gastouder van u verwerkt.
*Rectificatie / verwijdering: U kunt gastouder vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of eventueel te verwijderen.
*Beperking: U kunt gastouder vragen de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk te beperken.
*Dataportabiliteit: U kunt gastouder vragen om bepaalde gegevens aan u over te dragen.
*Bezwaar: U kunt eventueel bezwaar maken op verwerking van uw data op een gerechtvaardig belang of een zwaarwegens algemeen belang.
Voor bovenstaande rechten geldt een wettelijke responstijd door gastouder van maximaal 1 maand na ontvangst. Indien u van één of meer van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met info@gastouderopvangukkepuk.nl.

Meer informatie over uw rechten? Raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van het privacybeleid

Gastouder kan dit privacybeleid wijzigen. Dit kan uitgevoerd worden indien bijv de wet en/of het beleid van gastouder wijzigt. Gastouder adviseert daarom het privacybeleid regelmatig opnieuw te bekijken.

Contact

Gastouder verzoekt u voor alle vragen en/of opmerking met betrekking tot dit privacybeleid gebruik te maken van het e-mailadres: info@gastouderopvangukkepuk.nl.